De hypothecaire lening is de lening die u kunt afsluiten wanneer u een huis of appartement wilt kopen of bouwen. Gezien het hier meestal grote bedragen betreft, wordt er standaard een termijn van 20 jaar voorzien voor de terugbetalingen, maar deze kan ook opgetrokken worden tot 30 jaar. De rentevoet ligt lager bij de hypothecaire lening dan bijvoorbeeld bij een lening voor alle doeleinden gezien de woning als onderpand dient en de kredietverstrekker dus minder risico loopt. Daarnaast wordt er ook een schuldsaldoverzekering afgesloten ten einde de terugbetaling van de lening te verzekeren in alle omstandigheden. Het bedrag dat geleend kan worden hangt af van uw inkomen en of u al dan niet samen met uw partner leent. De rentevoet varieert naargelang u kiest voor een vaste of variabele rentevoet.

Een vaste of variabele rentevoet

Hoewel een variabele rentevoet vaak initieel lager ligt, biedt ze toch geen garantie op de laagste kosten wanneer u naar de volledige termijn van de lening gaat kijken. Een variabele rentevoet zal namelijk periodiek herzien worden in functie van de economie van het land waarin u leent en kan dus zowel dalen als stijgen. Er zit dus een risico aan verbonden. Bij de vaste rentevoet weet u bij de start van de hypothecaire lening exact hoeveel u zult betalen aan kosten, maar deze ligt wel hoger. De keuze die u maakt, zal meestal afhangen van de periode waarin u de lening start en de grootte van het risico dat u bereid bent te nemen. Wanneer u de hypothecaire lening vooraf gaat simuleren is het belangrijk om bij een variabele rentevoet rekening te houden met verschillende scenario’s. Zo komt u later niet voor verrassingen te staan.

Voorzie de nodige documenten bij een hypothecaire lening

Wanneer u een hypothecaire lening wenst af te sluiten, dient u meer documenten aan te dragen dan enkel een overzicht van uw inkomen en vaste kosten. Ook een bewijs van aankoop is noodzakelijk. Dit betreft meestal de compromis die opgetekend wordt wanneer u besluit een huis te kopen. De bank weet dan exact hoeveel de woning kost en gebruikt dit bedrag als basis voor de hypothecaire lening. De meeste kredietverstrekkers bieden daarnaast de mogelijkheid om tot 130% van de aankoopwaarde van de woning te lenen zodat ook de notariskosten en dergelijk meer gedekt zijn. Vraag hier meerdere leen offertes aan zodat u een vergelijking kunt maken tussen de verschillende aanbieders en mogelijkheden op gebied van rentevoeten.