Wie een huis gaat kopen of bouwt, zal hiervoor meestal een lening afsluiten. Deze lening heet een hypotheek en verschilt op meerdere punten van andere leningen. Zo zal een hypothecaire lening vaak een lagere rentevoet kennen dan de meeste andere kredietvormen, de voorwaarden zijn vaak minder streng gezien er een huis tegenover staat en ze wordt nagenoeg altijd gecombineerd met een verzekering die u of uw nabestaanden moet beschermen bij verlies van inkomsten of overlijden.

Variabele of vaste rentevoet

Wanneer u een hypotheek gaat afsluiten, krijgt u de keuze tussen verschillende soorten rentevoeten in functie van de kosten die ze met zich meebrengen. Er zijn variabele rentevoeten die vaak erg laag liggen, maar periodiek herzien kunnen worden en vaste rentevoeten die iets hoger liggen, maar een zekerheid geven. Bij de variabele rentevoet kunt u het geluk hebben erg weinig kosten op uw hypotheek te betalen wanneer de rentevoet laag blijft of zelfs verder daalt. Het kan echter ook dat uw kosten stijgen en uw lening dus duurder wordt. Een vaste rentevoet blijft altijd hetzelfde en ligt iets hoger, maar u weet aan het begin van de lening hoeveel u uiteindelijk zult betalen en komt niet voor verrassingen te staan.

Voorwaarden voor de hypotheek

De belangrijkste voorwaarde voor de hypothecaire lening is de aanwezigheid van onroerend goed. U kunt dus enkel een hypotheek afsluiten wanneer u een bewijs kunt voorleggen dat aantoont dat u onroerend goed aankoopt. Vaak gaat het om een private woning, appartement of een ander pand. Doordat hetgeen u aankoopt als onderpand dient bij de lening is het bij veel kredietverstrekkers ook mogelijk een hypotheek af te sluiten wanneer u een vermelding hebt de nationale bank, in de volksmond beter bekend als de zwarte lijst.

De schuldsaldo verzekering

Een laatste opvallende punt dat bij een hypothecaire lening om de hoek komt kijken, is de schuldsaldo verzekering. Deze verzekering is van toepassing wanneer u moeilijkheden ondervindt om de lening te betalen of wanneer u komt te overlijden. Dit laatste is vooral belangrijk wanneer de lening met twee personen wordt afgesloten wat vaak het geval is. Dankzij de schuldsaldo verzekering komt de partner die dan overblijft niet in financiële moeilijkheden terecht. Met de leen offertes die u hier kunt aanvragen, kunt u de mogelijkheden in kaart brengen.