Het woonkrediet of hypothecair krediet is de lening die u afsluit voor de aankoop van vastgoed. Hieronder verstaan we huizen, appartementen en andere bouwprojecten. Doordat er bij een woonkrediet altijd sprake is van een onderpand in de vorm van een gebouw liggen de kosten lager dan bij een persoonlijke lening of een autolening. Het is dus belangrijk om bij de simulatie van het woonkrediet duidelijk aan te geven dat het een lening betreft voor de aankoop van een pand. In het andere geval zal de toegepaste rente irreëel hoog zijn en de simulatie van het woonkrediet incorrect. Daarnaast heeft ook het type rentevoet een invloed op de kosten. Er is de keuze tussen een variabele of vaste rentevoet, waarbij de variabele rentevoet initieel vaak lager ligt, maar ook meer risico met zich meebrengt.

Woonkrediet en termijnen

Standaard wordt meestal geopteerd voor een termijn van twintig jaar bij de simulatie van een woonkrediet, maar dit kan opgetrokken worden tot dertig jaar indien aan alle voorwaarden voldaan wordt. Vooral de leeftijd van de koper speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de termijn. Hoe ouder u als koper bent, hoe korter de periode zal zijn waarbinnen u de lening dient terug te betalen. Wanneer u samen met een partner koopt, dient u hier rekening mee te houden bij het bepalen van de maximale som die maandelijks besteed kan worden aan een woning. Bij de simulatie van het woonkrediet zal het totale bedrag dat geleend kan worden natuurlijk hoger liggen wanneer er op twee inkomens gerekend kan worden.

Hoe gaat u te werk bij een simulatie woonkrediet

Vooraleer u de simulatie van een woonkrediet maakt, is het nuttig om eens een blik op de vastgoedmarkt te werpen. Zo heeft u alvast een idee van de mogelijkheden en het bedrag dat past bij het huis van uw dromen. Vanzelfsprekend kunt u ook eerst een simulatie van het woonkrediet maken om een idee te hebben van uw budget. Deze manier van werken vermijdt dan weer dat u gaat wegdromen bij een woning die nadien onbetaalbaar blijkt. Idealiter maakt u verschillende simulaties met variaties op gebied van type rentevoet, termijnen en kredietverstrekkers. Hier kunt u alvast leen offertes bekomen die u een beeld geven van uw opties op gebied van woonkredieten.