Als u door een bescheiden inkomen bent toegewezen tot sociale huisvesting komt u in veel gevallen toch in aanmerking voor een sociale lening. Bijvoorbeeld voor het verbouwen van uw sociale woning. Bij simulatielening.be ontvangt u een eenduidig overzicht over uw mogelijkheden met betrekking tot het aanvragen van een sociale lening. De sociale huisvestingsmaatschappijen die in België actief zijn, zijn Brusselse Gewestelijke Huisvestingmaatschappij (BGHM), Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en Société Wallonne du Logement (SWL).

Waarom een sociale lening

Voor de aankoop of verbouwing van een sociale woning of appartement kunt u een sociale lening aanvragen. Er zijn aan deze aanvraag echter enkele voorwaarden gesteld. Zo mag uw belastbaar inkomen niet lager zijn dan 9.999 euro en de maximumgrens niet overschrijden. Het maximum toegestaan belastbaar inkomen wordt vastgesteld op basis van uw gezinssamenstelling, maar ook wordt naar de ligging van uw appartement of woning gelet. Aan de hand van uw belastbaar inkomen kunt u een simulatie maken van de sociale lening.

Hoeveel bedraagt de sociale lening

Bij aankoop van een woning of appartement dient de koopprijs als maximumbedrag van het sociaal woonkrediet. Als u de lening gebruikt om uw verbouwing te realiseren wordt de kostprijs aangehouden als maximum bedrag. Het maximum bedrag van de sociale lening mag niet hoger zijn dan de geschatte verkoopwaarde van uw woning of appartement nadat de verbouwing is meegenomen in de berekening.

De rentevoet

De rentevoet wordt berekend in combinatie met uw belastbaar inkomen en het aantal personen waaruit uw gezin bestaat. Daarnaast wordt de rentevoet verminderd als uw woning of appartement gelegen is in een kernstad of als u een ernstig gehandicapt kind heeft. Gedurende de looptijd van de sociale lening wordt de rentevoet op uw situatie aangepast. Ook wordt er gedurende de looptijd gekeken naar uw belastbaar inkomen en heeft dit invloed op de rentevoet.

De simulatie

Tijdens de sociale lening simulatie dient u enkele gegevens in te voeren. Onder andere wordt gevraagd naar uw gezinssituatie en uw belastbaar inkomen. Aan de hand van de resultaten van deze simulatie wordt bepaald of u in aanmerking komt voor een sociale lening. De simulatie voorziet u van een eerste indruk van uw mogelijkheden en is niet bindend. Na de simulatie kunt u een afspraak maken met een specialist om de sociale lening af te kunnen sluiten. Tijdens de afspraak wordt pas met zekerheid bevestigd of u in aanmerking komt voor de sociale lening.