De starterslening een is een lening speciaal gericht op startende bedrijven en particulieren die zich willen vestigen als zelfstandige. In veel gevallen hebben zij beperkte toegang tot het beroepskrediet. Hiervoor is de starterslening in het leven geroepen. Simulatielening.be biedt u een simulatie van uw starterslening aan met gedetailleerde informatie over uw mogelijkheden.

Starterslening voor bedrijven

De starterslening is gericht op startende bedrijven en om werkzoekenden te stimuleren een zelfstandige activiteit op te starten. Het doel van de starterslening is om deze nieuwe ondernemers te ondersteunen bij de start van hun nieuwe initiatief. Naast een starterslening wordt ook begeleiding aangeboden om de slagingskans van de startende onderneming te vergroten. De starterslening is een initiatief van het Participatiefond. Zij worden gesteund door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

De simulatie van een starterslening

De termijn en hoogte van de starterslening is afhankelijk van het soort onderneming dat u start. Ook de benodigde apparatuur die u nodig heeft om het bedrijf te kunnen starten heeft invloed op de hoogte van de starterslening. Een starterslening is er niet voor om alle kosten te dekken die bij de start van het bedrijf komt kijken. U zult ook zelf kapitaal in moeten leggen of hiervoor een ander krediet aanwenden. Door middel van de simulatie van uw starterslening krijgt u hier een overzicht van. Bij de simulatie geeft u aan hoeveel krediet u nodig acht om uw bedrijf te starten. Daarnaast geeft u de looptijd aan en een rentepercentage. Op basis van deze gegevens geeft de calculator u een bedrag voor de maandelijkse betaling.

Bedrijfsplan

Voor de aanvraag van een starterslening zult u een bedrijfsplan moeten kunnen overleggen met de financiële instelling die de starterslening verstrekt. Hieruit moet onder andere blijken wat uw activiteiten precies inhouden en hoeveel u nodig denkt te hebben om de kunnen starten. Er wordt kortom gekeken of en wanneer uw bedrijf levensvatbaar is.

Starterslening voor iedereen

In principe kan iedere beginnende ondernemer een starterslening aanvragen. Het is hierbij van belang om te weten dat er twee verschillende soorten startersleningen bestaan. Zo is er de eerdergenoemde starterslening van het Participatiefonds. Ook kunt u zich richten tot een bank. De starterslening van de bank zal in het algemeen iets commerciëler zijn ingericht, wat van invloed kan zijn op de kosten die u maandelijks betaalt. Echter zijn beide startersleningen in het leven geroepen om de beginnende ondernemer goed op weg te helpen bij de start van het bedrijf.