Binnen Europa kent elk land wel een of andere vorm van de starterslening, maar de voorwaarden en kenmerken van deze kredietvorm kunnen sterk verschillen per land. In België dient de starterslening om de economie meer leven in te blazen en kan ze dus enkel aangevraagd worden door startende ondernemers die een beetje extra budget nodig hebben om hun zaak van de grond te krijgen. Wie in aanmerking wil komen, moert dus in de eerste plaats concrete plannen hebben om een onderneming te beginnen en dit ook duidelijk kunnen onderbouwen met de nodige documenten. Het bedrag dat geleend kan worden zal in sterke mate bepaald worden door het type bedrijf dat u wilt starten.

Wat neemt u mee bij de aanvraag van een starterslening?

Eerst en vooral moet u kunnen aantonen dat u een officiële ondernemer bent. Zaken zoals een bewijs van inschrijving bij de kamer van koophandel, een btw nummer en een omschrijving van de onderneming zijn alvast een goede basis. Daarnaast is het ook belangrijk dat u de noodzaak van de lening kunt aantonen. Hiervoor schrijft u een businessplan. Dit plan bestaat uit een financieel en een commercieel gedeelte. Het financiële gedeelte geeft een overzicht van de kosten die u verwacht te maken en de opbrengsten. Om een kredietverstrekker te overtuigen om u een starterslening te bieden, is het belangrijk dat de cijfers realistisch en onderbouwd zijn. Het commerciële gedeelte geeft een beeld van het type onderneming dat u opgestart heeft of wenst op te starten en de manier waarop u de zaken wilt aanpakken.

Hoeveel kunt ulenen met een starterslening?

Er is geen vast bedrag dat bij de starterslening hoort. Alles hangt af van de noden van uw bedrijf en uw mogelijkheden om dat bedrag af te lossen binnen een redelijke termijn. Er wordt in de eerste plaats gekeken naar het bedrag dat nodig is om de levensvatbaarheid van uw onderneming te verzekeren. Extra’s die niet per definitie noodzakelijk zijn, kunnen later altijd nog aangekocht worden en zullen niet in het maximale leenbedrag vervat zitten. Hoe duidelijker uw businessplan, hoe beter uw kansen om een hoger bedrag te kunnen lenen. Vraag hier alvast de nodige informatie aan zodat u leen offertes kunt vergelijken en uw bedrijf van start laten gaan.