Voor de meeste mensen is een woonkrediet noodzakelijk om een huis of appartement te kunnen kopen. Gezien de grote som geld die ermee gemoeid is, is dit een krediet waarbij niet over een nacht ijs gegaan wordt. Zowel de kredietverstrekker als de klant zullen er zeker van willen zijn dat zij risico’s tot een minimum beperken en de best mogelijke oplossingen krijgen. Er moet nagedacht worden over een totaalbedrag, een termijn waarop geleend wordt, een vaste of variabele rentevoet, eventuele verzekeringen en de voorwaarden die van toepassing zijn om het woonkrediet toe te kennen. Naast een vast inkomen, dient u voor de aanvraag van een woonkrediet ook beschikken over een bewijs van aankoop van een woning. Vanzelfsprekend zult u op het ogenblik van uw aanvraag de woning nog niet gekocht hebben, maar meestal is er wel een compromis getekend die voorgelegd kan worden.

Het goedkoopste woonkrediet vinden

Gezien de kosten van een woonkrediet afhankelijk zijn van verschillende elementen is het niet zo eenvoudig om te bepalen welke aanbieder de goedkoopste is. Wie een juiste vergelijking wil maken, dient eerst te bepalen of er voor een vaste of variabele rentevoet gekozen wordt. Bij een variabele rentevoet moet ook de periodiciteit vastgelegd worden. Daarna volgen het totaalbedrag en de termijn waarop betaald zal worden. Eens al deze zaken bepaald zijn, kunnen er offertes opgevraagd worden. Hierop wordt aangegeven welk bedrag maandelijks betaald moet worden en of dit al dan niet zal wijzigen. Ook de kosten worden in kaart gebracht. Bij een vaste rentevoet kunt u de offertes gebruiken om uit te zoeken wie de goedkoopste is. Bij een variabele rentevoet bent u nooit zeker gezien de kosten gedurende de looptijd van de lening zullen veranderen.

Een woonkrediet aanvragen

Hoewel het tegenwoordig perfect mogelijk is om de aanvraag voor een woonkrediet volledig online te behandelen, blijft het voor veel mensen toch een must om even een afspraak te maken met de makelaar, bank of het leenkantoor. De vele mogelijkheden die er bestaan om een hypothecaire lening af te sluiten worden dan in detail besproken aan de hand van uw persoonlijke situatie. Om er zeker van te zijn dat u niet onnodige afspraken maakt, kunt u hier alvast enkele leen offertes opvragen. Zo bent u er zeker van dat u enkel langsgaat bij de aanbieders die het beste aansluiten bij uw verwachtingen.